title.gif (33972 bytes)

我們的產品

 
icon1.gif (2569 bytes) 電壓 - 18∼1800V
icon1.gif (2569 bytes) 瓷體外徑 - Ø5, Ø7 , Ø10, Ø14, Ø20mm
icon1.gif (2569 bytes) UL, CSA & VDE 認證
 
icon1.gif (2569 bytes) 第一類 - 50V, 500V / NPO & SL 系列
icon1.gif (2569 bytes) 第二類 - 50V, 500V / Y5P, Z5U & Z5V 系列
icon1.gif (2569 bytes) 第三類 - 16V, 25V, 50V / Y5V 系列
icon1.gif (2569 bytes) 中、高壓 - 2KV~15KV / NPO, SL, B, E & F
 

icon1.gif (2569 bytes)

X1: 440VAC, Y1: 400VAC (JNA Type)

icon1.gif (2569 bytes)

X1: 440VAC, Y1: 250VAC (JN Type)

icon1.gif (2569 bytes)

X1: 400VAC, Y2: 250VAC (JY Type)
icon1.gif (2569 bytes) X1: 400VAC, Y2: 250VAC (JR Type) 


嘉耐股份有限公司bottom-left.gif (2586 bytes)
bottom.gif (1698 bytes)
台灣桃園市中壢區過嶺里10鄰64之1號
電話:+886-3-4903829 傳真:+886-3-4903871
網址:www.jyanay.com.tw  E-mail:sales@jyanay.com.tw
bottom.gif (1698 bytes)
bottom-right.gif (2601 bytes)